Spoluspotrebiteľstvom proti nadmernému konzumu

Viacerí ekonómovia, sociológovia, teoretici kultúry či ekologickí aktivisti označujú súčasnú sociálnu realitu termínom konzumná spoločnosť. Kritici takejto spoločnosti jednostranne orientovanej na konzum pritom poukazujú na to, že nadmerná spotreba predstavuje pre ľudstvo značné riziko, najmä pre jeho negatívne dôsledky na životné prostredie. Ibaže ako zredukovať svoj konzum? Jedným z riešení by mohlo byť aj spoluspotrebiteľstvo.

Radšej zdieľať ako vlastniť

Myšlienka spoluspotrebiteľstva je v postate veľmi jednoduchá. Všetci vlastníme výrobky, ktoré sú síce praktické, ale využívame ich len občas. Ako príklad môžeme uviesť vŕtačky, ponorné čerpadlá či kosačky. Väčšinu času ležia nepoužité niekde v pivnici, siahneme po nich len pár dní v roku, aj to len na pár hodín.

Namiesto toho, aby ležali skladom, ich môžeme požičať iným ľuďom, a to buď zadarmo alebo za symbolickú sumu. Na oplátku zas oni požičajú iné veci nám. Znížime tým svoju spotrebu a ušetríme nemalé peniaze. Nemusíme predsa všetko vlastniť, mnohé produkty stačí zdieľať navzájom. K ich spotrebe (využitiu) dôjde spoločne viacerými ľuďmi, odtiaľ názov spoluspotrebiteľstvo alebo tiež spoločná spotreba.

 Dobrý pocit ako odmena

Prvé teoretické koncepcie spoluspotrebiteľstva sa objavili už v 70. rokoch 20. storočia, ale do bežného života sa výraznejšie premietli až dnes. Dopomohla k tomu nielen osveta a postupné prehodnocovanie konzumného spôsobu života, ale podstatnou mierou aj internet. Motorom zmien sú nové špecializované internetové portály, ktoré uľahčujú kontakt medzi tými, ktorí požičiavajú a tými, ktorí si potrebujú požičať.

Okrem toho môžete využiť aj tradičnejšie formy spoluspotrebiteľstva, ako sú napríklad bezplatné trhy, na ktorých dochádza k výmene vecí, ktoré jedna strana už nepotrebuje, kým druhá áno. Nájdete tam takmer všetko – od bicyklov až po konferenčné stoly. Alebo zájdite do tzv. knižníc vecí. Fungujú ako bežné knižnice, akurát si nepožičiavate knihy, ale množstvo iných praktických produktov spomenutých vyššie. Možností je veľa. Rozhodnite sa pre tú, ktorá vám najviac vyhovuje. Odmenou vám budú nielen ušetrené peniaze, ale najmä príjemný pocit z toho, že ste boli vďaka zníženej spotrebe aspoň trochu šetrnejší k životnému prostrediu.