Hoci nezodpovedné opaľovanie sa je bez diskusie zdraviu škodlivé, pravidelné a mierne vystavovanie sa slnku je pre dobré zdravie nevyhnutné. Slnečné lúče sú zadarmo, veľmi ľahko dostupné (ak Read More