Čo je relé a k čomu sa používa

Relé je spínacia súčiastka, ktorá na základe prijímaného signálu vytvára podmienky pre spojenie elektrického obvodu. Relé za využíva pre spínanie vetvených elektrických obvodov podľa toho, ktorú časť je aktuálne potrebné využívať. Okrem postupného zapínania a vypínania zložitých zariadení sa využíva tiež ako ochranný prostriedok, ktorý umožňuje regulovať prietok elektrického prúdu elektrickým obvodom tak, aby nedochádzalo k jeho preťažovaniu.

Druhy relé súčiastok

Technologické riešenia relé sa líšia najmä materiálovou štruktúrou a konštrukčným prevedením. V súčasnej dobe sa používajú tri hlavné typy relé:

  • spínacie – opatrené spínacím kontaktom, ktorý slúži k uzatvoreniu obvodu v konkrétnej vetvi
  • rozpínacie – opatrené rozpínacím kontaktom, ktorý slúži k prerušeniu toku prúdu v danej vetvi
  • prepínacie relé – vybavené spínačom s prepínacím kontaktom, ktorý súži k podmienenému zapojeniu konkrétnej vetvi elektrického obvodu

Systém využitia relé spočíva teda v reguláciu a smerovaniu prúdu v zložitých elektrických obvodoch, ktoré vyžadujú selektívne využívanie jednotlivých vetví. Okrem základnej funkcie sú relé rozlišované predovšetkým v nadväznosti na mechanizmus spínania/rozpínania/prepínania. Štandardne sa využívajú relé pracujúce na elektromagnetickom princípe. Tie sú tvorené cievkou, cez ktorú prechádza elektrický prúd nízkej intenzity a vytvára magnetické pole, ktoré spôsobuje prepojenie alebo rozpojenie. Spúšťanie relé je realizované najčastejšie mechanicky – napájanie relé je spustené prostredníctvom separátneho spínača, ktorú uzatvorí vedľajší obvod. Okrem mechanických typov sú dostupné aj tzv. polovodičové relé.

Aplikácie relé

Okrem vlastného principiálneho riešenia sa relé líšia najmä podľa aplikácie, ktorá definuje ich veľkosť a limitný prúd, na ktorý sú navrhované. Drobné a miniaturizované relé sú určené pre vytváranie zložitejších mikroelektronických obvodov, aplikované sú na multifunkčných zariadeniach a spotrebičoch. Pre väčšie prúdy sa používajú automobilové alebo priemyselné relé prepínajúce štruktúrne rozsiahlejšie celky. Implementácia relé do obvodu je podmienenia potrebou variabilne vypínať niektorú z jeho častí.

Relé od TME

Spoločnosť TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.) je predným dodávateľom elektrotechnických, mikroelektronických a strojárskych, prvkov, súčiastok a konštrukčných elementov pre rôzne typy prototypových projektov, špecializovanej malovýroby i sériovej výroby. Ponuka relé v katalógu spoločnosti zahrnuje celú škálu elektromagnetických relé pre variabilnú aplikáciu od mikroelektronických súčiastok až po komponenty pro objekty priemyselnej výroby a aizácie vrátanie príslušenstva potrebného pre integráciu do systému.