Ako správne nabíjať autobatériu

Autobatéria by mala byť v ideálnom prípade stále úplne nabitá, inak stráca svoju kapacitu. O jej dobíjanie za jazdy sa stará alternátor, ak však váš automobil prípadne motocykel dlho stojí na mieste alebo na zdviháku na auto, pretože s ním z nejakého dôvodu nejazdíte, batéria sa samovoľne pomaly vybíja. Neprospievajú jej ani krátke jazdy, pretože sa nestihne dobiť. Dôjsť môže tiež k poruche dobíjania. Vo všetkých takýchto prípadoch je potrebné ju pre udržanie kapacity, alebo samotné naštartovanie, dobiť. Ak ste napríklad nechali stáť svoj motocykel celú zimu v nevykurovanej garáži bez povšimnutia, je pravdepodobné, že bez dobitia batérie nenaštartujete. Pokiaľ ju však nedostanete do dobrej kondície ani s pomocou kvalitnej nabíjačky, je na čase sa zamýšľať nad tým, ako vybrať novú batériu . V krajných prípadoch, kedy potrebujete rýchlo odísť, sa môžete pokúsiť naštartovať cez pogumované káble.

Stav dobitie batérie

Pred nabíjaním je dobré si overiť, ako na tom batéria skutočne je. Existujú dva spôsoby, ako ju zmerať. Jej napätie alebo hustotu elektrolytu meriame pomocou pogumovaných káblov. Meranie napätia by sa malo vykonávať aspoň niekoľko hodín po jazde alebo nabíjanie, aby sa napätie úplne ustálilo.

Pri hodnotení stavu batérie podľa napätia musíme najskôr jej napätie zmerať. K tomu nám poslúži voltmeter, podľa hodnoty napätia, ktoré sa zobrazí na displeji, potom vyhodnotíme stav. Ak je napätie vyššie ako 12,6 V  je batéria úplne v poriadku. Pri hodnotách 12,4 – 12,6 V nie je celkom nabitá, ale stále to stačí k naštartovaniu, ak je však jej napätie nižšie ako 12,4 V treba ju okamžite dobiť. Dobrá správa je, že na tento úkon nepotrebujete zdvihák na auto.

Aj pred meraním hustoty elektrolytu by sme mali niekoľko hodín počkať po jazde nabo nabíjania. Potom s pomocou hustomeru zmeriame hustotu a podľa jej hodnoty určíme stav batérie. Ak hustota dosahuje hodnoty 1,26 – 1,28 g / cm 3. Hustota v rozmedzí 1,24 – 1,25 g / cm 3 značí dostatočné, ale nie úplné, nabitie. Ak hustota klesne pod 1,24 g / cm 3 je nutné dobitie batérie.

U starších údržbových batérií je potrebné pravidelne kontrolovať hladinu elektrolytu,   a ak sa hladina nenachádza medzi ryskami odporúčaného objemu elektrolytu, musí sa doplniť správne množstvo destilovanej vody. Elektródy totiž musí byť vždy zaliate, presahujúce hladina elektrolytu by však mohla spôsobiť to, že vytečie.

Nabíjanie

Autobatériu môžeme dobíjať klasickou alebo aickou nabíjačkou. Pri nabíjaní klasickú nabíjačkou sa batéria má dobíjať prúdom rovnajúcim sa jednej desatine jej kapacity. Pokiaľ je teda batéria úplne vybitá, bude sa nabíjať desať hodín. Potom je potrebné ju odpojiť, aby nedošlo k jej prebitiu. Pri klasických údržbových batérií sa nesmie nechať zatvorené veko, pretože pri nabíjaní v nich vzniká vodík a pri jeho hromadeniu v batérii by sa mohlo stať, že exploduje.

Dôležité je nezabudnúť na to, že pri nabíjaní gélové alebo AGM batérie sa musia použiť nabíjačka, ktorá je pre tieto technológie určená, inak dôjde k poškodeniu batérie.