Poznanie sveta

Sedel na hodine fyziky a neuveriteľne sa nudil. Preberaná látka bola úplne mimo to, čo ho zaujímalo.

Svet zložený z atómov, atóm stvorený z elektrónov a protónov ako nedeliteľná čiastka vesmíru? Kedy už konečne prepíšu osnovy a začnú kvantovú fyziku brať vážnejšie aj v školských osnovách? Podľa kvantovej fyziky je podstata nášho sveta úplne iná ako sa nám javí. Presnejšie svet je presne taký, ako sa nám javí, ale to ako sa nám javí, závisí len od nášho vnímania? Zložité na pochopenie? Áno, zaručene. Tak to skúsim ešte raz. Svet je taký, aký si myslíme, že je to. Relatívny. Závislý od pozorovateľa. Tak ako sa na neho dívame, taký je. Nemá však žiadnu pevnú podstatu. Atómy sa delia až do prázdna, vákua a z vákua zas spontánne vznikajú a objavujú sa ďalšie…Toto by chcel pochopiť! Toto, by chcel rozoberať aj hodiny na hodinách fyziky v škole, pochopiť kvantovú fyziku, snažiť sa na základe posledných poznatkov vedy zistiť ako svet skutočne funguje, myseľ a na základe toho pochopiť svoju existenciu.

„Michal, Michal?“ ostrý hlas učiteľky vytrhol Michala z premýšľania nad tým, čo pre neho má skutočný zmysel. „Premýšľate nad nezmyselnosťou chrústa alebo nad tým aký gainer po tréningusi znova kúpite?“

Michal okrem toho, že sa rád zamýšľal nad tým, ako ten svet skutočne funguje, sa rád staral o svoj rozvoj, telesný, zdravotný, duševný, psychický. Rád cvičil, meditoval a čítal si literatúru o sebapoznaní rovnako ako o poznaní celého vesmíru. Kalokagathia bola jeho vysneným stavom, ktorý túžil dosiahnuť.

V škole ani doma veľa pochopenia nenachádzal, jeho otec mal firmu na realizácie interiérovratanový nábytok a skutočne to bolo to, čo ho najviac zaujímalo. Nejaké cnostné ušľachtilé ideály boli úplne mimo rámec jeho záujmu či pochopenia. Mama mu zomrela keď mal 6 rokov. Možno aj preto, to chce celé pochopiť. To, aký má život vlastne zmysel…