Zabezpečenie domu pomocou prúdových chráničov!

Prúdové chrániče sú jedným z najdôležitejších prvkov ochrany pred úrazom či požiarom spôsobeným elektrickým prúdom. V súčasnosti je ich používanie povinné takmer vo všetkých elektrických. okruhoch v domácnosti. V článku Vám opíšeme, ako fungujú, prečo sú nenahraditeľné a prečo jeden chránič na celý príbytok nemusí stačiť.

S prúdovým chráničom sa najčastejšie stretnete v rozvodnej skrinke, kde na prvý pohľad pripomína istič. Existujú však aj chrániče, ktoré majú formu adaptéra do zásuvky, prípadne sú integrované priamo v zásuvke.

Základom prúdového chrániča je tzv. súčtový transformátor. Vďaka nemu chránič vie, aké množstvo el. prúdu tečie cez fázový vodič do konkrétneho svetelného alebo zásuvkového okruhu (a tým aj do spotrebiča) a aké množstvo sa mu vracia cez neutrálny pracovný vodič („nulák“) späť. Ak chránič nameria medzi týmito prúdmi veľký rozdiel, znamená to, že nastala jedna z týchto situácií:

  • Dotýkate sa živej časti el. zariadenia – prúd v tomto prípade tečie cez vaše telo od miesta dotyku živej časti do zeme. Ide o tzv. jednopólový priamy dotyk.
  • Dotýkate sa časti pod napätím a súčasne ochranného vodiča – prúd v tomto prípade tečie cez vaše telo z prvého miesta dotyku na druhé.
  • Nastala porucha na zariadení – prúd tečie vplyvom poruchy cez kostru spotrebiča spojenú s ochranným vodičom a nevracia sa cez neutrálny pracovný vodič („nulák“).

Na uvedené situácie zareaguje prúdový chránič prerušením obvodu v prípade, že rozdiel medzi prúdom, ktorý posiela cez fázový vodič a ktorý sa mu vracia cez „nulák“, presiahne jeho menovitú hodnotu.

Ceny prúdových chráničov začínajú na cca 25 eurách čo Vás určite vyjde menej než napríklad turistická obuv. Chrániče s nadprúdovou ochranou (vstavaným ističom) sú zväčša o niečo drahšie. Keďže ide o spoľahlivú ochranu zdravia a majetku vás i vašich blízkych, nemá zmysel na nich šetriť.

Niektorí ľudia v snahe ušetriť použijú v elektroinštalácii iba jediný prúdový chránič pre celý byt, resp. dom. Ak to urobíte tiež, pri poruche elektrospotrebiča alebo svietidla nastane tma v celom vašom príbytku, až pokým neodhalíte príčinu.