Tenisový tréner a ich zoznam

Tenis je šport, ktorý síce môže hrať každý človek, avšak nie každý sa v ňom skutočne nájde a bude ho baviť. Na to, či si človek nájde kladný vzťah k tomuto športu môže mať veľký vplyv aj to, či sú jeho tréningy pod kontrolou skutočne odborného tenisového trénera. Okrem odborných znalostí by mal tenisovy trener disponovať aj trpezlivosťou, schopnosťou správne viesť svojho zverenca a jeho práca by ho mala baviť. Nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku pôsobí veľké množstvo tenisových trénerov s rôznymi skúsenosťami, vedomosťami a praxou z oblasti tenisu. Ku výberu kvalitného tenisového trénera by sa malo pristupovať zodpovedne, aby investované peniaze a čas nenadobudli dojem zlej investície. Pri výbere tenisového trénera by mali byť zvážené viaceré znaky, medzi dva základné patrí:

 

Odborné skúsenosti a prax tenisového trénera a jeho zameranie – pri výbere tenisového trénera je dôležité si všímať, aké skúsenosti v tomto odbore počas svojej kariéry nadobudol a aké boli výsledky jeho zverencov. Veľkým plusom je aj to, či rukami konkrétne trénera v minulosti prešli nejakí úspešní tenisoví hráči. V  prípade tenisového trénera platí, že ak sa počas svojej kariéry špecializuje len na určitý segment, môžu byť výsledky jeho zverencov lepšie. Ak sa tenisový tréner doteraz venoval len napr. segmentu mladší ľudia, počas kariéry nadobudol viac poznatkov o tejto kategórií než ten tenisový tréner, ktorý sa zameriava na všetky kategórie hráčov. Počas rokov odborného vedenia si dokáže všimnúť, akých najčastejších chýb sa jeho zverenci dopúšťajú a do budúcna sa im bude snažiť vyhnúť.

 

Cena – cena za poskytnuté trénerské služby by mala byť primeraná a mala by zodpovedať poskytnutým službám. Cenové relácie bývajú častokrát veľmi premrštené, preto je pred začiatkom trénovania rozhodujúce si ujasniť, koľko je hráč ochotný za hodinu tréningu platiť a či je cena naozaj adekvátne ku dosiaľ dosiahnutým výsledkom a praxe konkrétneho trénera. V cene bývajú častokrát zakalkulované aj dodatočné služby, ako napríklad požičanie rakiet či prenájom tenisového kurtu.

Zoznam tenisových trénerov v prílohe.

dl-now-btn-153